Animatie

Deze tak van de vereniging omvat meerdere vormen :

Herwaardering van het patrimonium. Door het uitstippelen van toeristische routes; verschillende realisaties : tentoonstellingen, brochures en publicaties; het onthaal van liefhebbers, studenten en scholieren; de creatie van patrimonium-klassen; het opzetten van stages voor beginners; de vereniging biedt een ruime keuze van mogelijkheden.

Pedagogische activiteiten. Ze zijn gebaseerd op Geschiedenis en Archeologie met als zorg het gemakkelijker te maken geographische en historische aanknopingspunten te assimileren, door iedereen het verleden en de geografie van de kustvlakte te laten ontdekken.
Een dienst wordt aan de basisscholen aangeboden, in de vorm van seances van 1 uur. De inhoud wordt opgesteld door bekwame personen, aan de hand van op school bestudeerde onderwerpen .

De vereniging heet vrijwilligers welkom (vanaf 16 jaar oud) om in opgravingen mee te helpen.
De voorrang wordt in al deze acties aan het jonge publiek gegeven. (scholen, recreatiecentra, vakantiescholen, buurthuizen)

Experimentele archeologie, de reconstructie van de bewoning, en de ateliers van oude ambachten.

Deelname aan lokale evenementen. De vereniging wil zich actief inzetten in het leven van de gemeenten..

Scholen Site-reconstructie CLSH DSU