Ploeg

Sinds 1989 heeft het onafgebroken werk van de vrijwilligers het ontstaan van een volwaardige structuur mogelijk gemaakt.
Dit initiatief was erkend door de creatie van 12 posten gedeeltelijk door emplois-jeunes-subsidies gefinancieerd.
De uitgeoefende functies zijn : Agents de développement et de valorisation du patrimoine archéologique(agenten voor ontwikkeling en valorisatie van archeologisch patrimonium), opérateurs techniciens en archéologie(archeo-technici), coordinatoren en chargés de mission binnen het kader van het europese Interreg II-project.

Vier jaar lang nu hebben elf acteurs zich een ervaring gebouwd via hun inzet in de vereniging, zij hebben ook competenties verworven bij hun universitaire opleiding.
De andere leden van de vereniging begeleiden deze aanpak.
De organisatie van de dienst die wij willen verlenen berust op een integratie van het lokale netwerk. Daarom wordt aan elk lid van de ploeg een bepaald geografisch gebied en domeinen toevertrouwd, die het interesseren.

LEDEN VAN HET BUREAU
Voorzitter :
Erevoorzitter :
Ondervoorzitster:
Penningmeester:
Secretaris :
Yves BEAUCHAMP
Jean-Luc PORHEL
Karine BERTAUT
Benoît ROSSEEL
Paul RIPOCHE
Leerkracht
Archivaris
Archivaris
Leerkracht
Werknemer

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

* : raadgevend lid

Y. Beauchamp
C. Vandenberghe
B. Rosseel
C. Lesage
D. Liévin
K. Bertaut
T. Marck
P. Ripoche
E. Peckeu *
J. Beauchamp *
V. Garenaux *
F. Manem*
S. Coubel
E. Elleboode
Y. Fourny *
J-L. Porhel
C. Lagatie*
F. Weexsteen*
M. Deras (vertegenwoordiger van het personeel)
B. Flament
F. Elleboode *
F. Damman (GESAD*)
V. Pichon *
C. Minet *
M.C. Beauchamp ( advocaat) *