1983-1989 : Het Begin

De interesses van de GRAAL waren oorspronkelijk de archeologie, latergeleidelijk alle componenten van wat het patrimonium van een streek uitmaakt, met als uitgangspunt de gehechtheid aan de kustvlakte en omgeving (Van Kassel tot Kales en Gijvelde), de geografische en historische specificiteiten van beiden werken immers op elkaar.

1983
Eerste opgravingen, onder de leiding van Yves Beauchamp, in Terwaan. De opgravers, allemaal vrijwilligers, kwamen van de lycées professionnels (scholen voor middelbaar beroepsonderwijs) Guynemer in Saint-Pol sur Mer en Chatelet in Roubaix. De werken werden begeleid van een tentoonstelling. Het gaat hier om stichtende opgravingen als het ware, die enkele basisprincipes stelden aande toekomstige beweging :
vrijwillig werk
betrokkenheid van jonge scholieren.
verspreiding in de media van de archeologische operaties, met het oog op de sensibilisering van het publiek voor het onderzoek en dit daarbij ook echt toegankelijk gemaakt.


1984
Tweede opgravingen in Terwaan. De bovengemelde principes worden steeds meer als een opdracht gezien, die moet verder gezet worden.


1985
Laatste opgravingen in Terwaan
december : 1ste opgravingen in Duinkerke. Op aanvraag van M. Leman,regionaal conservator der Oudheden (de huidige titel luidt : conservateur régional de l'Archéologie), treed de groep vrijwilligers o.l.v. Yves Beauchamp in de Sint-Elooiskerk op. Het personeel wordt voortaan aangeworven bij de nieuwe "archeo-club" pas gesticht in de Lycée professionnel Guynemer in Saint-Pol sur Mer. Het vrijwillig werk is meer dan ooit bevestigd, de twintig dagen opgravingen waren maar heel weinig gesubsidieerd :
1000 francs, door de conservator der Oudheden toegewezen
1125 francs, verzameld in een offerblok gelegen in de Sint-Elooiskerk op initiatief van de verantwoordelijke religieuze overheden.
De kosten van het afkrabben en herstel van het terrein werden gedragen door de Stad Duinkerke

1986
Opgravingen worden uitgevoerd :
In de "Rue Aupyck" te Grevelingen (Gravelines). Bij deze operatie, heeft de stad het personeel van de opgravingen onderdak en ook eetgelegenheid gegeven. Bovendien is het geheel aanleiding geweest tot schoolwerken. (Lycée Guynemer van Saint-Pol-sur-Mer).


1987
Opening van de " archeo-club " op de lycée professionnel Fernand Léger van Nieuw-Koudekerke (Coudekerque-Branche).


1988
Opgravingen bij het Belfort van Grevelingen (Gravelines).