1989-1997 : de G.R.A.L.D

1989
(11 leden)

Stichtingsjaar van de vereniging. Oorspronkelijk G.R.A.L.D genoemd (of Groupe de Recherche Archéologique du Littoral Dunkerquois) . De naam van de vereniging spreekt van zich : het gebied waartoe zij haar activiteit beperkte en de aard van die activiteit. Gijvelde werd de eerste gemeente die de gloednieuwe structuur subsidieerde.
Opgravingen in Grevelingen (Gravelines), " rue de Dunkerque ".
Boring in Cappelle-la-Grande, het "Craijhof "
Tentoonstelling gehouden in de Communauté Urbaine de Dunkerque (gemeenschap van steden rond Duinkerke)

1990
(15 leden)

Consolidatie van de verenigingsstructuur


1991
(22 leden)

Begin van een van de meest ambitieuze projecten die ooit door de vereniging werden uitgevoerd : " De kamping van Zuidkote ". De site werd van 1991 tot 1996 onderzocht. Door zijn steun en interesse voor het project heeft het stadsbestuur van Zuidkote een hoofdrol voor de archeologische kennis in de streek van Duinkerke gespeeld.


1992
(29 leden)

1ste opgravingen door de stad Duinkerke gesubsidieerd : " Lamartine ". Het is ook een van de eerste sterke erkenningen vanuit het stadsbestuur.


1993
(38 leden)

Dit jaar werd door de toename van het aantal operaties getekend :
Duinkerke : " Museum voor Schone Kunsten "
Leffrinkhoeke
Voortzetting van de middeleeuwse opgravingen van Zuidkote
Opgravingen XVIIde-eeuwse site van Zuidkote
Loon plage : 1ste boring bij de kerk.
De werkwijze bleef nochtans ongewijzigd. De sites werkten nog steeds met een vrijwillig personeel, terwijl werken op het terrein in de zomervakantie werden uitgevoerd.


1994
(110 leden)

De plaats van de vereniging binnen de regionale archeologie wordt bevestigd : 5 operaties worden uitgevoerd :
Duinkerke : boring" rue du maréchal French "
Loon-plage, " de kerk "
Broekburg, " de abdij "
Broekburg, " Sint-Janskerk"
Gijvelde, 1ste prospectie in de fossiele duinen.
Voortzetting van de middeleeuwse werkplaats van Zuidkote, die steeds groter wordt :
Opstellen van een permanente ontvangstsstructuur voor de opgravers van vijf sites.
Het aantal betrokkenen stijgt tot 150 personen, met gemiddeld 60 personen over vijf weken.
Bovendien worden de eerste operaties van animatie opgezet, het kamp van Zuidkote ontvangt de opgravers uit de recreatiecentra van Nieuw-Koudekerke (Coudekerque-Branche).


1995
(95 leden)
De vereniging neemt 15% op zich van de archeologische operaties uitgevoerd in het Noorderdepartement :
Duinkerke, " rue du maréchal French "
Loon-plage, " nomadenkamp "
Loon-plage : " Duinengehucht "
Loon-plage : " Debergh-hoeve "
Drincham : " het kasteel "
Drincham : " de kerk"
Gijvelde : " fossiele duinen ", tweede prospectie en boring
Sint-Joris (Saint-Georges-Sur-L'Aa), "roeidok"
Zuidkote : eind van de middeleeuwse werkplaats gelegen op de kamping.


1996
(45 leden)
Crisisjaar voor de verenigingsstructuur. De opvattingen van het begin af door de G.R.A.L.D verdedigd, nl. : vrijwillig werk, een burgervriendelijke opvatting van archeologie, een zorg voor vulgarisatie en verspreiding bij het publiek van de resultaten van de operaties, komen blijkbaar niet meer overeen met de opvattingen die ontwikkeld worden op Staatsniveau. De vereniging lijdt aan een groeicrisis. Mindere operaties worden ons voortaan toevertrouwd. :
Cappelle-la-Grande : het "craijhof "
Sint-Pietersbroek (Saint-Pierrebroucq) : "kasteel op de motte"
Sint-Pietersbroek (Saint-Pierrebroucq) : "de kerk"
Hondschote : boring "de Trinitaren"
Eringem : boring
Wulverdinge : boring
Het opstellen van een harde kern met gedreven vrijwilligers, gediplomeerden in Archeologie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, en Aardrijkskunde, maakt een herontplooiing van de activiteit mogelijk. Een ploeg word stilaan samengesteld.