Sinds 1997 : de G.R.A.A.L

1997
(35 leden)

1997 werd het laatste jaar waarin de G.R.A.A.L. werkte op basis van vrijwillig werk. Daarentegen werden andere acties uitgevoerd :
Opening van het archiefbureau. De stadsarchivaris van Duinkerke wordt ondervoorzitter van de vereniging. Een samenwerking wordt opgesteld. Animatoren van de GRAAL delen in de D.S.U.-project-(de Maatschappelijke Stadsontwikkeling) mee. Een statuutsverandering wordt uitgevoerd : toevoeging van een A voor Archief in de benaming van de vereniging.
Eerste rechtstreekse interventies bij de Centres de Loisir Sans Hébergement (C.L.S.H-recreatiecentra, vakantiescholen). Tot dan toe was er alleen sprake van opvang op de opgravingenterreinen. Voorstellen en opstellen van de eerste animaties, zoals gereconstueerde opgravingen..

1998
(24 leden)

In 1998 hebben de G.R.A.A.L. en zijn actieve leden een Emploi Jeunes-project (Tewerkstelling van Jongeren) ontwikkeld rond 6 posten (CDI) die werd in november goedgekeurd. Het ging dus erom een nieuwe structuur te organiseren rond het begrip van herwaardering van archeologie, archief, en architectuur-patrimonium volgens drie thema's : Preventie-Animatie-Onderzoek, en de verschillende financiele partners van het project samen te brengen, wat leidde onder andere tot een overeenkomst van onze vereniging met de Communauté Urbaine de Dunkerque (stadsgemeenschap). Een nieuwe wijziging van de statuten werd verricht die het actiegebied uitbreidde met als dubbele zorg de valorisatie van het patrimonium en de verdediging van archeologie 300 km rond de Duinkerkse kust.
Dat jaar werd het ook mogelijk nieuwe animatie-voorstellen voor C.L.S.H. in praktijk te brengen, op ontdekking van de archeologie gericht (gereconstrueerde opgravingen) maar ook op een actieve deelname aan reconstructies van oude bewoningen en van het levenskader binnen het huis
Het domein van schoolanimatie heeft een belangrijke ontwikkeling gekend met het voltijds aanwerven van een animatrice en onze deelname in het contract van de agglomeratie..
Bovendien werd een Inventaris gemaakt van het archeologische potentieel van drie gemeenten van de C.U.D.(gemeenschap van steden rond Duinkerke) op basis van verschillende gegevens : kaarten, (lucht)fotos en archeologie.
Tenslotte noodopgravingen, na een toevallige ontdekking in Hondschote, van mei tot augustus, gevolgd door de studie van ontdekt aardewerk- en metaalmeubilair.1999
(27 leden)

Dat jaar zag het starten van het Emploi Jeune-project (Tewerkstelling van Jongeren), ontwikkeld zoals gepland rond drie lijnen, nl. Preventie, Animatie, Onderzoek. Bij het einde van het jaar werden al twee nieuwe werknemers in CDI (arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd) aangeworven terwijl heel het personeel een opslag kreeg en de onderhandelingen voor de 35 uren-week aan de gang waren. Het nieuwe uurrooster ging op de 1ste februari 2000 van start, terwijl de vereniging met het aanwerven van een werknemer in CIE doorging (februari 2000).2000

Er werd beslist de rekeningen te sluiten bij de Raad van Bestuur van 02/03/2000, opdat de commissaris aux comptes, door de GRAAL aangewezen, eind maart zijn conclusies kon geven over het beheer van de vereniging.
De verenigingsstructuur wordt steviger :
Ondertekening van een conventie met een advocatencollectief van Rijsel, namelijk met meester Marie-Christine Beauchamp.
Toevoeging van de diensten van een boekhoudingscabinet, de G.E.S.A.D of Groupement d'Employeurs des Services d'Aide au Développement, gewoon met verenigingen te werken
Stichtend Lid van de Syndicat National des Professionnels et Bénévoles de l'Archéologie (vakbond)

De G.R.A.A.L.-activiteiten wint aan dichtheid en structuur :


PREVENTIE :
Zending van uitlegsbrochures naar projectontwikkelaars (aménageurs) en gemeenten.
Opstellen van het toezicht van werken uit een persoverzicht en de kalender door de technische diensten van de C.U.D. meegedeeld binnen het kader van onze overeenkomst.
Diagnose-opgravingen op de Place Emile Bollaert in Duinkerke.

ANIMATIE :
1. SCHOLEN
Voortzetting van de ondernomen actie met een uitbreiding naar andere scholen, collèges en lycea (5 klassen).
2. C.L.S.H.
Ontwikkeling, verbetering en verrijking van de animaties tijdens de vakantiescholen voorgesteld, de twee hoofd thema's zijnde ontdekking van archeologie en reconstructie van levensomgeving. Dit project werd tot 5 gemeenten uitgebreid.
3. D.S.U.
Overeenkomst van de G.R.A.A.L. met de stad Duinkerke en de Regio Nord-Pas-de-Calais binnen het kader van de Développement Social Urbain (Maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling) : voorbereiding en beheer van animatie in diverse stadswijken.

De GRAAL heeft zich ook ingezet in de ontwikkeling van een verenigingennetwerk, door in de acties en evenementen te delen van verenigingen, diez ich zowel met cultuur als met patrimonium of milieu bezig houden. (aansluiting bij de Maison de l'Environnement ( Huis van het Milieu) van Duinkerke). Dit om projecten te ontwikkelen, meestal pedagogische, samen uitgewerkt dankzij de vaardigheden van iedereen.

ONDERZOEK :
Ontwikkeling van het europese Interreg II-project " 1000 jaar geschiedenis, 50 jaar onderzoek " waarvan de ondertekening in december het begin heeft betekend van een samenwerking tussen de steden Koksijde en Sint-Winoksbergen en de G.R.A.A.L, met inventariswerken en valorisatie van de sites en van het archief met het oog op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend patrimonium-toerisme.
Werken van archiefraadpleging.
Inventaris (InventaireArchéologique Cantonal) voor de Service Départemental de l'Archéologie
Opleiding : Opgravingen met de Canterbury Archeological Trust van Kent (G.B.), stages in archief.