De Clerus, De Kloosters en hun goederen in de Kasselrij Broekburg voor de Revolutie

Dit boekje heeft tot doel de feiten vast te stellen en niet een ideologie, welke dan ook, te dienen.

In de loop van dit tweede millenium, dat plaatselijk begon met feodale overheersingen, hebben de kloosters ruim meegeholpen om een bijzonder arm en moerassig gebied te bebouwen.

De daarnavolgende landenverdelingen waren het vertrekpunt, voor het kleine volk van lijfeigenen en dergelijke boeren, van een lange evolutie, door de eeuwen heen, van vrijheid tot vrijheid, naar een menselijker status.

Heffingen van "tienden" en diverse renten sparen het volk niet, bovenop de lasten en belastingen van de heer en dergelijke. Zo, als de afbouw van het bestuursysteem zijn hoogtepunt kende, eiste het de afschaffing van deze dwangen in 1789.

De voortaan almachtige Bourgeoisie mag wel zich de goederen van de Clerus en de Adel toeeigenen maar ze kan niet terugkeren naar die achterhaalde stand van zaken. Ze moet vrede nemen met de verovering van het maximale grondbezit.