De Clerus, de Kloosters en hun goederen in de Kasselrij Broekburg voor de Revolutie

door Georges DUPAS

Galaad

167 bladzijden

Op dit boekje klikken om de achterkant te lezen.

Inhoudstafel

Iste Hoofdstuk - De Kerk van Broekburg

De kerk van Broekburg
De inkomsten en goederen van de kerk

Hoofdstuk II - De Kloosters van de stad

De abdij van Broekburg
De stichting . Het personeel
Ligging en overbrenging van de Abdij
De abdis. Benoeming en zorg
Schenkingen. Diverse goederen
Bestuur van de Abdij en domeinen
Einde van de Abdij
Verkoop van de goederen
Liijst der abdissen
Het klooster van de zwarte nonnen
Lijst der moeder-oversten
Het klooster van de zusters penitenten, of capucinessen
Hun goederen
Lijst der mères Ancelles
Het klooster van de capucijners

Hoofdstuk III -Kloosters van de Kasselrij

De Abdij van Houthove of van Ravensberg
Verkoop van de goederen van Merckeghem
Lijst der abdissen sinds 1559
Het klooster der Willeminen
Lijst der priors van Nieulande
Bezittingen van de kloosters van de stad en kasselrij rond 1750 (tafels)

Hoofdstuk IV - De buitenkloosters

De Abdij of proosdij van Watten
Goederen van de jezuiten 1750 (tafels)
De collegiale Sint-Pieter van Ariën
De Sint-Pietersabdij van Hasnon
De abdij van Clairmarais (Klommeres)
De Godsdiensthuizen van Grevelingen
Het Sint-Pieterziekenhuis
Het klooster der Engelse Klarissen
De Godsdienthuizen van Sint-Winoksbergen
De Sint-Winoksabdij
De abdij van de dochters van Sint-Victor
De Annonciades of Grijze Zusters
De Jezuiten van Sint-Winoksbergen
De Capucines - Penitenten
De Sint-Bertinusabdij
Andere Godsdienst- en ziekenhuizen van Sint-Omaars en omgeving
Abdij van Blendecques
Kartuizerklooster Sint-Aldegunda
Kartuizerklooster van Sint-Omaars
Dominicanen
Waalse Jezuiten
Sint-Annaziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis van Sint-Omaars
Capucijnen van Duinkerke
Jezuiten van Duinkerke
Jezuiten van Dowaai
Bezittingen van de kloosters in de streek rond 1750 (tafels)
De heerlijkheid van Ribemont

Hoofdstuk V - Andere goederen van de clerus

Goederen van de kerken
Inkomsten van de pastoriën
De grondrenten van de Abdijen
De tienden
Goederen der armen en ziekenhuizen