Boeken

De GALAAD-uitgeverij heeft zich ingezet voor de publicatie van kwaliteitswerken.

Daarom, al heeft het wetenschappelijk criterium voorrang, blijven wij aan de vorm gehecht. De als eerste ingeslagen weg is de verspreiding van onuitgegeven werken van dhr. Georges Dupas. Andere collecties zijn in voorbereiding.

 originele versie in het Frans

De Clerus, de Kloosters en hun goederen in de Kasselrij Broekburg voor de Revolutie.

Heerlijkheden en Heren in de Kasselrij Broekburg