Heren en Heerlijkheden in de Kasselrij Broekburg

Binnen het kader van de Kasselrij Broekburg, met andere woorden van Loon tot Holke en Looberghe, zuidgrens van de vlakte, hebben tot de Revolutie hoeven met een speciaal statuut blijven bestaan. Behalve hun exploitatie hadden de bezitters ook het recht een jaarlijkse rente te heffen met geld of in natura te betalen (koren, haver, boter, kaas...), op goed gelegen velden, al dan niet in de buurt.

Dit geheel hoeve/rente werd "heerlijkheid" genoemd. Elke behoorde sinds het begin, m. a. w. de stichting tussen de jaren 1000 en 1300 (naargelang de site) tot een of andere familie van de plaatselijke adel, of zelfs tot een abdij.

Daarna in de loop der eeuwen werd het merendeel van deze goederen, aan leden van de zgn. " bourgeoisie " verkocht, heel blij met de gegeerde titel van "heren" te pronken, wat voor deze domeinen mogelijk maakte de Revolutie te doorstaan zonder in beslag genomen te worden, en verbeurdverklaard als zgn. "nationale goederen", de hoeven tenminste, want de heerrenten werden dan afgeschaft.

Hun exploitatie was aan pachters toevertrouwd, net zoals vandaag gebeurd. Wij hebben een dertigtal daarvan bezocht, vanuit de kust tot Merkegem. Christian Merlen heeft ze voor ons gefotografeerd zoals zij er nu uitzien.

Georges Dupas


Boek formaat 21,5 x 15,5 mm, quadri recto-druk, op truccard 380 grs,
ongeveer 250 bladzijden met illustraties (foto's, kaarten, archief, enz.)
Band met vierkant rug, genaaid en gekleefd.

150 FF 00 Onderschrijving (verkoopsprijs na publicatie 180 F00)