Partners

Territoriale en institutionele :

Conventie met de gemeente Koksijde (België, provincie West-Vlaanderen)
Conventie met de Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.)
Conventie met de Développement de l'Action Culturelle Opérationnelle en Région (D.A.C.O.R.) via hun Link of Euroregio Art Database. (L.E.A.D.)-project.

Hoofdpartners binnen het kader van het interreg II-project :

S.I.V.O.M. van de Aa, Communauté de Communes de Flandre en Communauté de Communes de la vallée de l'Yser (Gemeenschap der Vlaamse Gemeenten en Gemeenten van het Ijzervallei), Gemeenten Duinkerke, Sint-Winoksbergen, Groot-Sinten, Watten, Regio Nord-Pas-De-Calais.
De Conseil général du Nord, binnen het kader van het interreg II-project en de archeologische kaart.
De Groupement d'Employeurs des Services d'Aide au Développement (G.E.S.A.D.), gevestigd in Duinkerke, is bevoegd betreffende het financieel beheer van de vereniging.
Maître Marie-Christine Beauchamp, advocaat bij de balie van Rijsel, is de raadgeefster van de vereniging.

Schoolanimaties :

Samenwerking met de inspection académique van Groot-Sinten en van Grevelingen.
Werk met een vijftigtal klassen in basisscholen, vier collèges, drie lycea.
Interventies zijn uitgevoerd in de gemeenten Groot-Sinten, Cappelle-la-Grande, Broekburg, Killem, Nieuw-Koudekerke.
Binnen het kader van de ADUGES, in volgende recreatiecentra voor jongeren : Craijwick, Fort-Mardijck, Grevelingen, Armbouts-Cappel, Groot-Sinten, Duinkerke, Koudekerke

Onderzoek :

Canterbury Archeology Trust (Kent, Engeland): deelname aan de opgravingen op de Saltwood-site (neolithische omheining en saksische necropool - Vde-VIde eeuw).
Via de leden van het wetenschappelijk comité, binnen het kader van het interreg II-project :
Universiteit van het kustgebied (du Littoral)
Universiteit Charles-de-Gaulle Rijsel III
Universiteit van Artesië
Universiteit van Gent
Universiteit van Antwerpen
Aansluiting bij REMPART

Werken uitgevoerd met het département Pas-De-Calais, de Communauté de Communes de la région d'Audruicq (Gemeenschap der Gemeenten rond Ouderwijk), de communauté de Communes de la Colme (Gemeenschap der Gemeenten aan de Kolme)

Arkéos (ter beschikking gesteld van het personeel binnen het kader van operaties van archeologische opgravingen)
Maison de l'environnement (Huis van het Milieu) van Duinkerke          

Lid van het bureau van de Edmond de Coussemacker-vereniging
Stichtend Lid van de Syndicat National des Professionnels et Bénévoles de l'Archéologie.