Preventie

De taken die de vereniging zich voorgenomen heeft zijn de volgende :

De ontwikkelingsprojecten volgen en er de archeologische dimensie aan toevoegen.
Voorbereidend veldwerk, eventueel schattingen en ook het toezicht van de bouwwerven verrichten.
Een inventaris maken van de sites binnen het kader van een onderzoek maar ook de prospectie verrichten, zowel op het terrein als via alle mogelijke media (archief, oude kaarten, luchtfoto's)

De preventie, zoals opgesteld door de vereniging, bestaat in een archeologisch toezicht van alle openbare werken op het terrein, sur la zone de compétence du G.R.A.A.L. Dit toezicht kan worden samengevat als een visuele controle van het ophakken van het wegdek of afkrabben aan de oppervlakte met zonodig foto's, opnemingen en nota's. Een toezicht mag uiteraard niet met een archeologische operatie worden vergeleken. Deze wordt aan de voorwaarden en toestemming van de staatsdiensten onderworpen. Hier gaat het wel degelijk om observaties te verrichten om daarna eventueel wettelijke stappen te ondernemen in geval van belangrijke vondsten. Een verzoek tot bescherming of een archeologische operatie kunnen volgen.
Deze type interventie heeft tot doel de leemten in te vullen die worden opgespoord in de kennis van het archeologisch patrimonium. Wij trachten de al bestaande inventarissen vollediger te maken.

Het uitgesproken doelpunt is de ontwikkeling van de kennis om de vernietiging van belangrijke elementen van ons patrimonium te vermijden.