Uitgeverij
GALAAD

Omdat de verspreiding van de kennis vooral door het schrijven gebeurd heeft de G.R.A.A.L. beslist een activiteit van publicatie te ontwikkelen. Ontstaan eind 1999 neemt de GALAAD-uitgeverij deze functie op zich binnen de vereniging.
De publicatielijn is duidelijk: de onderwerpen van de werken mogen wel verscheiden zijn, en verschillende vakken samenbrengen zoals Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Aardrijkskunde, Linguistiek, toch moeten de aangesproken thema's geografisch samenhangen. Zij moeten over Kust-Vlaanderen gaan.

De meervoudige taken van deze nieuwe uitgeversfirma zijn :
De wetenschappelijke werken verspreiden, bekend maken, via heruitgave of publicatie van onuitgegeven documenten.
Deze werken bij het publiek verspreiden, dankzij de vulgarisatie.
Werkinstrumenten (woordenboeken, inventarissen,monografies...) ter beschikking stellen zowel voor de liefhebbers als voor de vorsers.

TRACES (SPOREN) BOEKEN REVUE