Toerisme

Zoals bepaald door artikel 2 alinea 1 van onze statuten, houdt de GRAAL zich bezig met de ontwikkeling van archeologisch en archiefonderzoek, de animatie en herwaardering van het patrimonium aan de kust en in het achterland.
Toerisme, ook al is het niet op de eerste plaats, bleeft niettemin noodzakelijk met onze activiteit verbonden. De archeologische vondsten in het arrondissement Duinkerke en ook het bestaande patrimonium van onze streek zijn stuk voor stuk troeven voor de toeristische ontwikkeling en de collectieve bewustmaking van het bestaan van een rijk verleden.

Onze rol is in geen geval de plaats van de diensten voor Toerisme, V.V.V. e.d. in te nemen, Syndicats d'Initiative of verenigingen die deze activiteit tot doel hebben maar wel deze in een patrimoniaal en cultureel gerichte aanpak begeleiding en hulp te brengen. De al bestaande circuits bevatten tal van uitzonderlijke sites die niet altijd tot hun recht komen. De doelstelling van de GRAAL is juist deze netwerken te gebruiken door ze met historische, archeologische en culturele gegevens te voeden.

Wij werken al samen met de Comité Départemental du Tourisme, Diensten voor Toerisme van het arrondissement Duinkerke en enkele patrimoniale verenigingen om toeristische gidsen een opleiding te geven.
Bij voorbeeld heeft de GRAAL eind 1999, op uitnodiging van de vereniging Yser Houck, aan de opleiding van toeristische gidsen deel genomen. De behandelde thema's (overzicht van de geschiedenis van Binnen-Vlaanderen - inzicht op de zoutwinningssites, castrale motten en sites met walgracht - inzicht op de geschiedenis en het bebouwen van landen door abdijen en kloosters) werden met bezoeken gevolgd..


Bovendien nemen wij deel, binnen het kader van het INTERREG II-programma, aan de elaboratie van toeristische circuits aan weerskanten van de Schreve tussen de arrondissementen Duinkerke en Veurne (in België). Het heeft tot doel via gemeenschappelijke thema's (landschap, geschiedenis, patrimonium …) sterke punten te creëren en zo de toeristische parcours makkelijker te maken. Daarnaast is het een unieke kans om een vaak miskend patrimonium te laten ontdekken en op die manier een pedagogische en cultuurtoerime met een lokale aanpak te ontwikkelen.