Traces (Sporen)
De vereniging heeft zich de middelen willen geven om een klein verbindingsbulletin te creëren.
" Traces-Sporen " is de concretisatie van deze wens.
Deze acht bladzijden brengen bijdragen samen die voor het grote publiek worden bedoeld. De onderwerpen van deze artikels zijn uit de interessebronnen van de vereniging genomen : Patrimonium, Geschiedenis, Archeologie, Aardrijkskunde…

 originele versie in het Frans

Traces (Sporen) 0

Traces (Sporen) 1

 

Traces 2 (Frans)