Hoofdartikel
De geschiedenis der monumenten, straten in de verschillende wijken, families, volkstradities zijn erg in trek ; de terugkeer naar de bronnen, de zoektocht naar de"roots" zijn een echt maatschappijfenomeen geworden. Bij dit einde van millenium, gekenmerkt door diepe mutaties, vormen het behoren tot een historische cultuur en de toeeigening van een patrimonium een inzet van formaat en hun exploitatie blijkt een echte uitdaging te zijn.

Daarom bij een wijziging van zijn statuten, heeft de G.R.A.A.L beslist de twee hoofdmotoren van historische en patrimoniale kennis samen te brengen, nl. archeologie en archief. Bezitters van originele stukken, leveranciers van wetenschappelijke inlichtingen, generatoren van vernieuwende vooruitzichten, opdrachtgevers van nieuwe opzoekingen, tonen beide protagonisten resoluut hun ontwikkelingswil in dit domein, dat iedereen samenbrengt en ook een integratiefactor en maatschappelijke samenhorigheid vormt.

De driemaandelijkse informatiebrief van de G.R.A.A.L. is in dit opzicht het eerste element van een publicatiebeleid dat binnenkort zal leiden tot de creatie van een bulletin waarin wetenschappelijke onderwerpen in monographische vorm worden ontwikkeld.

Het is ook de aanleiding om alle publieken, leken, geinitieerden of beslissers, bewust te maken van de patrimoniale kwesties waarvan de veelzijdigheid de kennis van onze toekomst kan beinvloeden.Yves BEAUCHAMP
Voorzitter
Karine BERTHAUD
Ondervoorzitster