Traces (Sporen) 0

De geschiedenis van de monumenten, van de straten in verschillende buurten, van de families , van de volkstradities zijn erg in trek; de terugkeer naar de bronnen, de zoektocht naar de "roots" zijn een echt maatschappijfenomeen geworden. bij dit milleniumeinde, door diepe mutaties gekenmerkt, zijn het behoren bij een historische cultuur en de toeeigening van een patrimonium een inzet van formaat en hun gebruik een echte uitdaging.
(...)

De driemaandelijkse informatiebrief van de G.R.A.A.L. vormt in dit opzicht het eerste element van een publicatiebeleid die tot de creatie zal leiden van een bulletin waarin wetenschappelijke onderwerpen uitgebreid zullen behandeld worden.

(uit het hoofdartikel van Traces-Sporen 0, in volledige versie hieronder)

Hoofdartikel
Het versterkte legerkamp van Nieuw-Koudekerke
Het oude Kursaal van Duinkerke
De Boot van Zuidkote
De technieken voor binnenhuisinrichting : een "intérieur bourgeois" in de XVIIIde eeuw
De koningspoort : de echte ingang van Duinkerke
Toponymie : Loon-Plage
Presentatie van Heren en Heerlijkheden in de Kasselrij Broekburg
Praktische-Info